„Otvorené“ outro

Prirodzene, bez vedomého kalkulu zanechať odkaz nie len hudobný, ale aj ľudský býva zriedkavé, o to však silnejšie.
Tvorba Petra Muka tento odkaz naplnila a zanechala tak zásadnú stopu hudobnému umeniu a inšpiráciu pre mnohých spevákov. Niektoré a bohužiaľ posledné fragmenty Mukovej tvorby našli spojitosť pred niekoľkými rokmi s ďaľším hudobníkom – multiinštrumentalistom a producentom Lacom Lučeničom, ktorý už istú dobu ovplyvňuje smer hudobnej scény, inšpiruje nové formácie a s aktuálnym dátumom odkazuje na tvorbu sixties. Vtedy plánovaný projekt dvoch hudobníkov zanechal pár skladieb. Skladby (Hádanky tiel, Nálady) vďaka Mukovej inšpirácii pri nahrávaní s Lučeničom tak nadobudli nový rozmer a zosilnili odkaz.

Nálady (ukážka)

[audio:http://lucenic.com/wllpress/wp-content/uploads/2011/02/NALADY-P.MUK-M.mp3|titles=NALADY P.MUK M]

Hádanky tiel (ukážka)
[audio:http://lucenic.com/wllpress/wp-content/uploads/2011/02/HADANKY-P.MUK-M.mp3|titles=HADANKY P.MUK M]

Outro býva často uzavretím albumov. V tomto prípade však „outro“ zostáva len symbolické, pretože tak silný odkaz tu musí zostať…

Mukov album Outro vychádza 18.februára 2011.

Mojmír Lieskovský/WLL