new

„Otvorené“ outro

Prirodzene, bez vedomého kalkulu zanechať odkaz nie len hudobný, ale aj ľudský býva zriedkavé, o to však ...